Leef Gezond!

Leef Gezond! is de diëtistenpraktijk binnen Leef! Ik ben Eline Jansen uit Leuth en ik ben recent afgestudeerd aan de opleiding Voeding en Diëtetiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Binnen Leef! ben ik werkzaam als diëtist. Ik werk hier op de maandagochtend en op de woensdag- en vrijdagmiddag. Indien er de mogelijkheid niet is om langs te komen bij Leef!, zou een huisbezoek ook mogelijk zijn.
Als diëtist ben ik constant bezig zijn met het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van mijn behandelingen. Hiervoor sta ik ook ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Zij hebben tevens een klachten- en geschillenregeling waarbij eventuele klachten gemeld kunnen worden.

Doelgroep
Bij Leef Gezond! kan iedereen, op iedere leeftijd, terecht. U kunt vanwege verschillende redenen een diëtist bezoeken, algemene voedingsvragen of omdat u een paar kilo kwijt zou willen. Dit kan op verwijzing van uw huisarts, maar ook op eigen initiatief.
Indien u om medische redenen een dieet moet volgen kan ik u hierin begeleiden. Voor welke indicaties kunt u terecht?
• Overgewicht/Obesitas
• Hypertensie (verhoogde bloeddruk)
• Hypercholesterolemie (verhoogd cholesterolgehalte)
• Diabetes Mellitus
• Maag- darmproblemen
• Voedselallergie en voedingsintoleranties
• Ondervoeding
• Ondergewicht of ongewenst gewichtsverlies
• COPD

Mocht uw indicatie er niet bij staan, dan wil dit niet zeggen dat u niet geholpen kunt worden. Neem gerust contact op en dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Werkwijze
Het eerste consult dat plaats zal vinden is het intakegesprek. Dit eerste consult zal 60 minuten duren. Hierin maken we kennis met elkaar, nemen we uw wensen door en bespreken we uw huidige eet-, beweeg- en leefpatroon. Op basis hiervan stellen we samen uw persoonlijke doelen vast en maken we een plan om deze doelen te bereiken.
Aan het eind van het gesprek kan er op wens een vervolgconsult worden ingepland. U kunt zelf bepalen op welke termijn u terug wilt komen en hoe lang het consult zal duren.
Er kunnen zowel korte dan wel lange vervolgconsulten worden ingepland. Korte vervolgconsulten duren 15 min en lange vervolgconsulten 30 minuten. Tijdens deze vervolgconsulten zullen we de afgelopen periode en doelen evalueren en indien gewenst nieuwe of aangepaste doelen opstellen.

Vergoeding
Dieetadvisering is voor drie uur per kalenderjaar opgenomen in de basisverzekering. Houd er rekening mee dat deze vergoeding wordt verrekend met uw eigen risico. Tot een leeftijd van 18 jaar gaat de verzekering niet af van het eigen risico. Ook vallen de ziektebeelden die onder de ketenzorg vallen buiten het eigen risico, het gaat hierbij om Diabetes, COPD en CVRM.
Naast de basisverzekering is er een mogelijkheid om met een aanvullende verzekering een extra vergoeding te krijgen. Deze vergoeding verschilt per verzekering. Controleer hiervoor uw polisvoorwaarde of neem contact op met uw verzekeraar.

De tarieven voor de diëtist zijn landelijk vastgelegd in contracten met de zorgverzekeraars. Dit tarief zal dan ook gehanteerd worden. Voor behandeling die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar valt, zal het bedrag van 60 euro per uur worden gehanteerd.

Belangrijk om te weten is dat de tijd die in rekening wordt gebracht bestaat uit twee componenten:
• Directe tijd: De tijd dat u contact met mij heeft gehad
• Indirecte tijd: De tijd die nodig is voor administratieve registratie, eventuele rapportages naar verwijzer en opstellen van persoonlijk dieetadvies.

Voor een intakegesprek zal 30 minuten indirecte tijd in rekening worden gebracht.

Contactgegevens

Tel: 06 – 835 350 73

E-mail: eline@leefaanhetwater.nl

Start met typen en druk op enter om te zoeken